ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

on .

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

http://school.med.uoa.gr/

 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

http://www.med.uth.gr/

 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.med.auth.gr/

 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ

http://www.med.duth.gr/

 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

http://www.med.uoi.gr/

 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.med.uoc.gr/

 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/default.aspx