ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ

on .

Μπροστά μπαίνει η διαδικασία συμψηφισμού του 10% με οφειλές rebate και clawback μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων ανοικτής περίθαλψης, μέσω πλατφόρμας.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των εν λόγω φορέων, που περιλαμβάνουν τους Φυσικοθεραπευτές, τα διαγνωστικά κέντρα κοκ, με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ συζητήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί να συμψηφιστούν η εκκαθάριση του 10% που οφείλει ο ΕΟΠΥΥ, από την περίοδο 2012-2015 με ποσά που οφείλουν οι πάροχοι από rebate και clawback της περιόδου 2013-2015.

Τα ποσά αυτά θα ανεβαίνουν σε πλατφόρμα, ενώ οι πάροχοι θα ειδοποιούνται στην περίπτωση που οφείλουν να εκδώσουν τιμολόγιο (είναι οι περιπτώσεις που δεν προσκόμιζαν οι πάροχοι ολόκληρο το ποσό της υποβολής αλλά το 90%).

Τα πρώτα αρχεία αναμένεται να αρχίσουν να ανεβαίνουν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών «αν υπάρχει συμφωνία από τον πάροχο θα υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης μόνο ηλεκτρονικά για την αποδοχή του συμψηφισμού, εάν έχει οποιαδήποτε διαφωνία θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών θα προσέλθει στη ΠΕΔΙ για να καταθέσει τις αντιρρήσεις του».

Σε ό,τι αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι -λόγω αδυναμίας έκδοσης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας- έμειναν απλήρωτοι για κάποιους μήνες του 2014 και του 2015, διευκρινίστηκε ότι η εξόφληση τους περνάει μέσα από Σύλλογο.

Συγκεκριμένα, οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να ενημερώσουν τον ΠΣΦ με email, ο οποίος με τη σειρά του θα θέσει το θέμα στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για να εξοφληθούν, «γιατί τα ποσά που θα προκύψουν για απόδοση (όταν υπάρχουν τέτοια) μετά τον συμψηφισμό των ετών 2012-2015 με rebate και clawback 2013-2015 θα παρακρατηθούν για να συμψηφισθούν οφειλές clawback υπόλοιπα 2016-2017».

Οι Φυσικοθεραπευτές έθεσαν και το πρόβλημα της μη παρακράτησης ολόκληρων μηνών αλλά σταδιακής απόδοσης του clawback 2017, ενώ ζήτησαν και την πληρωμή του Σεπτέμβρη έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

www.virus.com.gr