ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

on .

Με ένα αιφνιδιαστικό Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 148/Α/9.10.2017), η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ χάνει μέρος των αρμοδιοτήτων της, ώστε πλέον πολλές από τις αποφάσεις θα λαμβάνονται από τον εκάστοτε υπουργό Υγείας!

Αναλυτικά, με τα άρθρα 12 και 30 του Π.Δ. δημιουργείται η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία ιδρύεται τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αλλά και ένα νέο Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας, μέσα από το οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για όλα όσα σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να απαιτείται συναίνεση της διοίκησης του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες που εντάσσονται πλέον στο υπουργείο περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων– την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού, την έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, τον καθορισμό της αμοιβής και των επισκέψεων των συμβεβλημένων γιατρών, τον καθορισμό των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών του Οργανισμού, την κατάρτιση, έγκριση, εποπτεία και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τους διαχειριστικούς κανονισμούς και τη λογιστική οργάνωση του Οργανισμού κ.ά.

Οι σχετικές με το φάρμακο αρμοδιότητες αφορούν: θέματα συνταγογράφησης και ηλεκτρονικής καταχώρησης φαρμάκων, συμβάσεις, τον καθορισμό των παθήσεων που δικαιούνται 0% συμμετοχή στα φάρμακα, τον καθορισμό ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας.

Τέλος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Προεδρικό Διάταγμα, ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να υπογράψει και Μνημόνιο Συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σαφείς οδηγίες «με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του και τη χρηστή οικονομική διαχείριση».

www.farmakeutikoskosmos.gr