Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARBOR NUTRITION GUIDE

ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ GERIATRIC MEDICINE EUROPEAN ASSOCIATION OF GERIATRIC PSYCHIATRY AMERICAN SOCIETY OF GERIATRIC OTOLARYNGOLOGY GERIATRIC DENTISTRY ASSOCIATION

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ NEW MOLECULAR BIOLOGY SITES

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ EUROPEAN FEDERATION OF NURSES ASSOCIATIONS

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ PUBLIC HEALTH ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ