Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

Οφθαλμικές Παθήσεις στην Βίβλο

Δρ. Μιχαήλ Γ. Αγγέλου
Οφθαλμίατρος-Χειρουργός

Στο παρόν βιβλίο, πόνημα του οφθαλμιάτρου-χειρουργού Μι-χαήλ Αγγέλου παρουσιάζεται με τρόπο ακριβή και λεπτομε-ρή η ιατρική, ιδιαιτέρως οι οφθαλμικές παθήσεις μέσα από κείμενα της Αγίας Γραφής.Αρχικά, ο συγγραφέας προβάλλει τα απαραίτητα για τη μελέτη της Βίβλου στοιχεία, που προσδίδουν λεπτομέρειες και συμβάλλουν στην πλήρη κατανόηση των δεδομένων της εποχής. Επιπλέον, αναφέρει τις σημαντικότερες παθήσεις και τις θεραπείες που οι τότε ιατροί εφήρμοζαν. Εν συνεχεία, παραθέτει με τρόπο περιγραφικό όλες τις γνωστές ως τις μέρες μας ασθένειες που αναφέρονται στην κύρια πηγή του μελε-τητή, την Αγία Γραφή. Ο συγγραφέας, για τη διευκόλυνση του ανα-γνώστη διαχωρίζει τη Βίβλο στα δύο γνωστά της μέρη, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έτσι, αναλύει κάθε σημαντικό στίχο που αναφέρε-ται στη γραφή και σχετίζεται με τις οφθαλμικές παθήσεις.Εν κατακλείδι, σε όλο το βιβλίο τονίζεται η σημασία του οφθαλμού και η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να έχει την αίσθηση της όρασης. Κατά την ανάγνωσή του, αναμφίβολα ο αναγνώστης διακρίνει τη φρο-ντίδα και την επιμέλεια που έχει συνολικά δοθεί από τον συγγραφέα.

Εκδόσεις Κερπινή
Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
Τηλ: 210 3392500-4/ FAX:210 3392318
E-mail: info@iforce.gr
Web site: www.kerpinipublications.gr

Εγχειρίδιο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μια συχνή και συνεχώς εξελισσόμενη επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης πολλών γυναικολογικών παθήσεων.
Παράλληλη εξέλιξη έχει και η ρομποτική χειρουργική, η οποία υπόσχεται ακόμα περισσότερη βοήθεια στη χειρουργική γυναικολογία παρά το αυξημένο κόστος της.
Οι νέοι συνάδελφοι, οφείλουν σήμερα να γνωρίζουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ο τομέας της γυναικολογικής ενδοσκόπησης γενικότερα συστήνεται για εξειδίκευση επειδή προσφέρει σημαντική βοήθεια στη γυναίκα με στείρωση, συγγενείς ανωμαλίες και άλλες παθολογικές καταστάσεις του γεννητικού συστήματος.
Στη Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, λειτουργεί ένα πολύ καλά οργανωμένο τμήμα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται οι νέοι ιατροί μας.
Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του συναδέλφου κου Ν. Βλάχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος και ο οποίος με την σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για το γνωστικό αυτό αντικείμενο και τον συγχαίρουμε διότι την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησε με τους φοιτητές μας και την ολοκλήρωσε ο ίδιος.
Θεωρούμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποβεί χρήσιμο στους ενδιαφερόμενους και θα προσφέρει θεωρητική και κλινική εμπειρία, κυρίως στους νέους ιατρούς.
Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Διευθυντής Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής
Αρεταίειου Νοσοκομείου

Το εγχειρίδιο, επίσης, συνοδεύεται από ένα DVD, στο οποίο υπάρχουν επιλεγμένα βίντεο που αφορούν την λαπαροσκοπική ανατομία και επιλεκτικά, μερικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στο σύγγραμμα περιλαμβάνονται και ορισμένοι αλγόριθμοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων κατά το λαπαροσκοπικό χειρουργείο και είναι απόρροια της εμπειρίας 2000 λαπαροσκοπικών επεμβάσεων του συγγραφέα τα τελευταία 20 χρόνια.

DOCTORS MEDIA
Λ. Μεσογείων 330, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Τηλ. : 210-6538508
E-mail: info@doctorsmedia.gr
Web site: www.doctorsmedia.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Ν. Αντωνίου – Χ. Δεληβελιώτης

Η μονογραφία των συναδέλφων χειρούργων ουρολόγων, κ. Νίκου Αντωνίου και κ. Χαράλαμπου Δεληβελιώτη, συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη γνώση και κατανόηση των χειρουργικών χειρισμών στις παθήσεις του νεφρού. Με δεξιοτεχνία και μεθοδικότητα περιγράφονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές και τα διάφορα στάδια των χειρουργικών επεμβάσεων του νεφρού και της αποχετευτικής του μοίρας. Παραστατικά σχήματα καταστούν το κείμενο πιο ελκυστικό και τις χειρουργικές διαδικασίες πιο ευκολονόητες. Η περιγραφή των επεμβάσεων γίνεται κατά τρόπο απλό και σχηματικό, ώστε ο αναγνώστης εύκολα να μπορεί να κατατοπιστεί για αυτές. Το τέλος του κάθε κεφαλαίου συμπληρώνεται από ειδικές βιβλιογραφικές παραπομπές, στις οποίες μπορεί ο αναγνώστης να καταφύγει και να αντλήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. Με σαφήνεια επισημαίνονται τα διάφορα «μυστικά» τεχνάσματα των χειρουργικών χειρισμών, αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας, αλλά και χειρουργικής δεξιοτεχνίας των συγγραφέων.

DOCTORS MEDIA
Λ. Μεσογείων 330, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Τηλ. : 210-6538508
E-mail: info@doctorsmedia.gr
Web site: www.doctorsmedia.gr