Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

Οδηγίες Π.Ι.Σ. για διαχείριση κρίσης για Κορωνοϊό

Αθήνα 29.1.2020

                                      ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Μετά από γραπτό αίτημα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας (ΕΟΔΥ) ο ΠΙΣ αποστέλλει αναλυτικές οδηγίες για τη πρόληψη διασποράς του νέου κορωνοϊού και τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων στα ελληνικά νοσοκομεία με τρόπο που να προστατεύει ασθενείς, συνοδούς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Έλεγχος και πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού (2019-nCoV) ε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας

 Κατά τη διάρκεια νοσηλείας ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις καθώς και προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.

Συγκεκριμένα:

Ι. Ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να παραπέμπονται στα νοσοκομεία αναφοράς όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο ξεχωριστό από τους άλλους ασθενείς.

Ιδανικά οι ασθενείς θα πρέπει να τοποθετούνται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος θάλαμος αρνητικής πίεσης, ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετείται σε μονόκλινο επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.

Η πόρτα του δωματίου θα πρέπει να διατηρείται κλειστή.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά μονόκλινα δωμάτια, ασθενείς με ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV μπορούν να νοσηλεύονται στον ίδιο θάλαμο .

Ο χώρος που γειτονεύει με το δωμάτιο νοσηλείας του ασθενή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Το δωμάτιο νοσηλείας ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να απέχει το μέγιστο δυνατόν από ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Επιπλέον ιδανικά θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο με την ελάχιστη δυνατή διακίνηση ατόμων.

Ιδανικά το δωμάτιο του ασθενή θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτική τουαλέτα.

Στην περίπτωση που το δωμάτιο του ασθενή δεν διαθέτει ιδιωτική τουαλέτα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καρέκλα-τουαλέτα  αποκλειστικής χρήσης και η σκωραμίδα μιας χρήσης να απορρίπτεται σε κατάλληλο χώρο.

Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποφεύγεται επαγγελματίες υγείας που περιθάλπουν ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV να περιθάλπουν άλλους ασθενείς.

 Προφυλάξεις

Κατά τη νοσηλεία ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις που απαιτούνται για τη νοσηλεία όλων των ασθενών. Συγκεκριμένα:

– χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από τους ασθενείς (για τους ασθενείς που μπορούν να την ανεχτούν).

– κάλυψη της μύτης και του στόματος του ασθενή κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο.

– εφαρμογή υγιεινής των χεριών μετά από την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις.

Προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων και αερογενείς προφυλάξεις

Επιπρόσθετα από τις βασικές προφυλάξεις, όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με ασθενή (επαγγελματίες υγείας και επισκέπτες) θα πρέπει να εφαρμόζουν προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων καθώς και μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

– Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3).

– Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου).

– Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια. Κάτω από τη ρόμπα θα πρέπει να φέρουν ρούχα εφημερίας/ χειρουργείου.

– Υποδήματα εφημερίας/χειρουργείου ή ελαστικές γαλότσες .

– Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί).

Η επαφή ματιών, μύτης ή στόματος με δυνητικά μολυσμένα χέρια θα πρέπει να αποφεύγεται.

Επιπλέον συνιστάται όπως:

– Χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός (π.χ. στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο) αποκλειστικής χρήσης για τον ασθενή. Όταν είναι δυνατόν χρησιμοποιείται εξοπλισμός μίας χρήσης (π.χ. θερμόμετρο).

– Οι μετακινήσεις του ασθενή περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες για ιατρικούς λόγους. Αν η μετακίνηση του ασθενή είναι ιατρικά απαραίτητη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη δυνατή διαδρομή και ο ασθενής να εφαρμόζει χειρουργική μάσκα.

– Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και υγιεινή των χεριών.

– Το τμήμα υποδοχής του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας που θα υποδεχθεί τον ασθενή ενημερώνεται για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς.

– Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό.

– Οι επισκέπτες περιορίζονται στους απόλυτα απαραίτητους (π.χ. γονείς για παιδιατρικούς ασθενείς).

– Καταγράφονται όλα τα άτομα που εισέρχονται στο χώρο νοσηλείας του ασθενή (επαγγελματίες υγείας και επισκέπτες).

Περιβάλλον, κλινικά απόβλητα, ιματισμός

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον συχνό καθαρισμό του περιβάλλοντος του ασθενή και στην ασφαλή διαχείριση κλινικών αποβλήτων και του ιματισμού του ασθενή.

-Το περιβάλλον του ασθενή θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον καθημερινά καθώς και μετά από κάθε χειρισμό που μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση του περιβάλλοντος.

-Επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε συχνή επαφή με τα χέρια θα πρέπει να καθαρίζονται πιο συχνά. Ο καθαρισμός του περιβάλλοντος με νερό και απορρυπαντικό μαζί με τη χρήση κοινών απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομειακό χώρο (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκή.

-Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού.

-Ο ιματισμός του ασθενή θα πρέπει να θεωρείται μολυσματικός και η διαχείριση των κλινικών αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες.

-Όπου είναι δυνατόν συνιστάται όπως χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης έτσι ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των αντικειμένων που θα πρέπει να απολυμανθούν .

Λήψη και μεταφορά δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις

Η λήψη δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιείται στο δωμάτιο του ασθενή από επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εφαρμόζουν τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικούς περιέκτες  που να εμποδίζουν τυχόν διαρροή.

Ιδανικά τα δείγματα θα πρέπει να παραδίδονται στο εργαστήριο ιδιοχείρως.

Απαγορεύεται η χρήση συστημάτων πνευματικών σωλήνων. Η μεταφορά δειγμάτων μεταξύ εργαστηρίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς μεταφοράς κατηγορίας Β.

Χρόνος εφαρμογής των μέτρων

Οι βασικές προφυλάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων και των αερογενών προφυλάξεων θα πρέπει να εφαρμόζονται ενόσω ο ασθενής παραμένει συμπτωματικός.

Σχετιζόμενα άρθρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 22/1/2014

ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Την άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων 113429 και 3457/14.1.2014 και της εγκυκλίου 4433/7.1.2014 τουΕΟΠΥΥ για τοπλαφόν στη δαπάνη της φαρμακευτικής συνταγογράφησης και των διαγνωστικών εξετάσεων από τους ιατρούς, καθώς και την προετοιμασία της εφαρμογής των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων αλλά και των κανόνων εκείνων οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν λογικές υπερβολών ή άστοχων επιλογών, ζήτησαν την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μ. Βλασταράκος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Γ. Μπασκόζος και η Tαμίας κα Β. Ανεμοδουρά, από τον Υφυπουργό Υγείας κ. Α. Μπέζα και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ.Δ. Κοντό. Στο τέλος της συνάντησης προσήλθε και ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Γεωργιάδης.

Π.Ι.Σ. προς Ιατρικούς Συλλόγους: ‘Aπαντα τα φάρμακα, ιδιαίτερα τα αντιβιοτικά, χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής.

ΠΡΟΣ:   Τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας ΚΟΙΝ:    Τις Περιφέρειες της Χώρας Αθήνα, 15/6/2020 ΑΠ. 5912 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 4675/2020 (ΦΕΚ A 54 – 11.03.2020) 1. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 «Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων» του νόμου 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας […]