Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

Οδηγίες Π.Ι.Σ. για διαχείριση κρίσης για Κορωνοϊό

Αθήνα 29.1.2020

                                      ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Μετά από γραπτό αίτημα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας (ΕΟΔΥ) ο ΠΙΣ αποστέλλει αναλυτικές οδηγίες για τη πρόληψη διασποράς του νέου κορωνοϊού και τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων στα ελληνικά νοσοκομεία με τρόπο που να προστατεύει ασθενείς, συνοδούς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Έλεγχος και πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού (2019-nCoV) ε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας

 Κατά τη διάρκεια νοσηλείας ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις καθώς και προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.

Συγκεκριμένα:

Ι. Ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να παραπέμπονται στα νοσοκομεία αναφοράς όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο ξεχωριστό από τους άλλους ασθενείς.

Ιδανικά οι ασθενείς θα πρέπει να τοποθετούνται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος θάλαμος αρνητικής πίεσης, ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετείται σε μονόκλινο επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.

Η πόρτα του δωματίου θα πρέπει να διατηρείται κλειστή.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά μονόκλινα δωμάτια, ασθενείς με ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV μπορούν να νοσηλεύονται στον ίδιο θάλαμο .

Ο χώρος που γειτονεύει με το δωμάτιο νοσηλείας του ασθενή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Το δωμάτιο νοσηλείας ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να απέχει το μέγιστο δυνατόν από ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Επιπλέον ιδανικά θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο με την ελάχιστη δυνατή διακίνηση ατόμων.

Ιδανικά το δωμάτιο του ασθενή θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτική τουαλέτα.

Στην περίπτωση που το δωμάτιο του ασθενή δεν διαθέτει ιδιωτική τουαλέτα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καρέκλα-τουαλέτα  αποκλειστικής χρήσης και η σκωραμίδα μιας χρήσης να απορρίπτεται σε κατάλληλο χώρο.

Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποφεύγεται επαγγελματίες υγείας που περιθάλπουν ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV να περιθάλπουν άλλους ασθενείς.

 Προφυλάξεις

Κατά τη νοσηλεία ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις που απαιτούνται για τη νοσηλεία όλων των ασθενών. Συγκεκριμένα:

– χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από τους ασθενείς (για τους ασθενείς που μπορούν να την ανεχτούν).

– κάλυψη της μύτης και του στόματος του ασθενή κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο.

– εφαρμογή υγιεινής των χεριών μετά από την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις.

Προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων και αερογενείς προφυλάξεις

Επιπρόσθετα από τις βασικές προφυλάξεις, όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με ασθενή (επαγγελματίες υγείας και επισκέπτες) θα πρέπει να εφαρμόζουν προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων καθώς και μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

– Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3).

– Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου).

– Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια. Κάτω από τη ρόμπα θα πρέπει να φέρουν ρούχα εφημερίας/ χειρουργείου.

– Υποδήματα εφημερίας/χειρουργείου ή ελαστικές γαλότσες .

– Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί).

Η επαφή ματιών, μύτης ή στόματος με δυνητικά μολυσμένα χέρια θα πρέπει να αποφεύγεται.

Επιπλέον συνιστάται όπως:

– Χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός (π.χ. στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο) αποκλειστικής χρήσης για τον ασθενή. Όταν είναι δυνατόν χρησιμοποιείται εξοπλισμός μίας χρήσης (π.χ. θερμόμετρο).

– Οι μετακινήσεις του ασθενή περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες για ιατρικούς λόγους. Αν η μετακίνηση του ασθενή είναι ιατρικά απαραίτητη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη δυνατή διαδρομή και ο ασθενής να εφαρμόζει χειρουργική μάσκα.

– Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και υγιεινή των χεριών.

– Το τμήμα υποδοχής του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας που θα υποδεχθεί τον ασθενή ενημερώνεται για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς.

– Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό.

– Οι επισκέπτες περιορίζονται στους απόλυτα απαραίτητους (π.χ. γονείς για παιδιατρικούς ασθενείς).

– Καταγράφονται όλα τα άτομα που εισέρχονται στο χώρο νοσηλείας του ασθενή (επαγγελματίες υγείας και επισκέπτες).

Περιβάλλον, κλινικά απόβλητα, ιματισμός

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον συχνό καθαρισμό του περιβάλλοντος του ασθενή και στην ασφαλή διαχείριση κλινικών αποβλήτων και του ιματισμού του ασθενή.

-Το περιβάλλον του ασθενή θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον καθημερινά καθώς και μετά από κάθε χειρισμό που μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση του περιβάλλοντος.

-Επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε συχνή επαφή με τα χέρια θα πρέπει να καθαρίζονται πιο συχνά. Ο καθαρισμός του περιβάλλοντος με νερό και απορρυπαντικό μαζί με τη χρήση κοινών απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομειακό χώρο (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκή.

-Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού.

-Ο ιματισμός του ασθενή θα πρέπει να θεωρείται μολυσματικός και η διαχείριση των κλινικών αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες.

-Όπου είναι δυνατόν συνιστάται όπως χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης έτσι ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των αντικειμένων που θα πρέπει να απολυμανθούν .

Λήψη και μεταφορά δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις

Η λήψη δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιείται στο δωμάτιο του ασθενή από επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εφαρμόζουν τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικούς περιέκτες  που να εμποδίζουν τυχόν διαρροή.

Ιδανικά τα δείγματα θα πρέπει να παραδίδονται στο εργαστήριο ιδιοχείρως.

Απαγορεύεται η χρήση συστημάτων πνευματικών σωλήνων. Η μεταφορά δειγμάτων μεταξύ εργαστηρίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς μεταφοράς κατηγορίας Β.

Χρόνος εφαρμογής των μέτρων

Οι βασικές προφυλάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων και των αερογενών προφυλάξεων θα πρέπει να εφαρμόζονται ενόσω ο ασθενής παραμένει συμπτωματικός.

Σχετιζόμενα άρθρα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

5.4.2019

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7//2019: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αρωγός της Πολιτείας για την δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Δήλωση του προέδρου του ΠΙΣ, Δρ Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, πλαστικού χειρουργού: «Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι αφιερωμένη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Είναι στ’ αλήθεια πρωθύστερο να γιορτάζουμε στην Ελλάδα την ημέρα αυτή, εν μέσω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΥΥΚΑ στην προσπάθεια προσέλκυσης γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων στο νέο του εγχείρημα. Δηλαδή σε μια ΠΦΥ που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ και ουσιαστικά αποκλείει το σύνολο των ιδιωτών, εξειδικευμένων γιατρών οδηγώντας σε επιδείνωση του braindrain… Ο ΠΙΣ είναι έτοιμος να βοηθήσει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και να καταθέσει βιώσιμες προτάσεις που θα οδηγήσουν σε ένα σύστημα λειτουργικό, βιώσιμο και αποδοτικό με γνώμονα μόνο το όφελος των πολιτών της χώρας. Είναι γνωστό ότι όπου λειτουργεί σωστά η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, έχουμε μείωση των επιπλοκών σε σοβαρά πάσχοντες, μείωση των νοσηλειών, αύξηση του προσδόκιμου ζωής και καλύτερη έκβαση σε νοσήματα που θα μπορούσαν να προβλεφθούν εν τη γενέσει τους ή να αναχαιτιστούν με απλές θεραπευτικές στρατηγικές, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, το γλαύκωμα και κάποια είδη καρκίνου που όταν διαγνωστούν πρώιμα οδηγούνται σε πλήρη ίαση. Αντίθετα, μια ελλιπώς οργανωμένη ΠΦΥ μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για την επίλυση των προβλημάτων υγείας των πολιτών και ταλαιπωρία μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ως ΠΙΣ χαιρετίζουμε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και προσδοκούμε σε καλύτερες ημέρες συνεργασίας όλων όσων έχουμε την ευθύνη της υγείας των συμπολιτών μας».

Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πλαστικός Χειρουργός Πρόεδρος ΠΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 3/4/2014

Άμεση υπογραφή των νέων συμβάσεων προς τους παρόχους υγείας, χωρίς καθυστερήσεις

Παρέκκλιση θέσεων των αρμοδίων του ΕΟΠΥΥ από τις κατευθυντήριες θέσεις τις οποίες υπαγόρευσε η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κατά τη συνάντηση της Παρασκευής 28.3.2014 στο Υπουργείο Υγείας, διαπίστωσε η Πανελλήνια Επιτροπή Ιατρικής Διαπραγμάτευσης, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 2 Απριλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλη Βλασταράκου.