Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

Επικαιροποίηση της ιαματικής ιατρικής ως συμπληρωματική Ιατρική

Η ιαµατική ιατρική είναι συµπληρωµατική θεραπευτική µέθοδος της κλασικής ιατρικής και εποµένως συνδυάζονται και αλληλοσυµπληρώνονται, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσµατος. Οι θεράποντες ιατροί έχοντας στο θεραπευτικό τους οπλοστάσιο τα προϊόντα της σύγχρονης φαρµακοβιοµηχανίας, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της καινοτόµου έρευνας πάνω στα φάρµακα, θα πρέπει να προσεγγίζουν συµπληρωµατικά και όχι απαξιωτικά, τα επιστηµονικά αποτελέσµατα της τεκµηριωµένης έρευνας της ιαµατικής ιατρικής προς όφελος πάντα των ασθενών, χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες.

Ευοίωνες προοπτικές για την επιστηµονική καθιέρωση της Ιαµατικής Ιατρικής αποτελούν η θεσµοθέτησή της ως Συµπληρωµατική Ιατρική µε απόφαση της ολοµέλειας του ΚΕΣΥ, τη δηµιουργία ΜΠΣ και e-learning στο ΕΚΠΑ όπως επίσης και οι ΚΥΑ του Υπουργείου Τουρισµού για την έκδοση σήµατος λειτουργίας των Κέντρων Ιαµατικής Ιατρικής και Θαλασσοθεραπείας. Προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη του Τουρισµού Υγείας προσδίδουν οι πρωτοβουλίες του Προέδρου του Διεθνούς Κέντρου Τουρισµού Υγείας, Προέδρου Παγκόσµιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών και ΕΛΙΤΟΥΡ κ. Γ. Πατούλη, Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής, µε τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προώθηση του Τουρισµού Υγείας µε Διεθνή Συνέδρια σε πόλεις των Η.Π.Α., του Καναδά, της Ευρώπης και της Αυστραλίας καθώς και στην Ιθάκη και στην Κω.

Η ιαµατική ιατρική, µέχρι σήµερα, είχε εµπειρική υπόσταση, µε τη βοήθεια, όµως, της επιστηµονικής τεκµηρίωσης της θερµικής, µηχανικής και, ειδικότερα, της χηµικής δράσης των ιαµατικών φυσικών πόρων, αναδείχτηκε ως µία συµπληρωµατική θεραπευτική µέθοδος στη θεραπευτική γκάµα της κλασικής ιατρικής. Οι θεραπευτικές δράσεις αφορούν παθήσεις του µυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιµοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήµατος, καθώς και σε δερµατολογικές, ωτορινολαρυγγολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και περιοδοντικές παθήσεις.

Η ίδρυση της Ελληνικής Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής είναι αποτέλεσµα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιαµατικής Ιατρικής στα Καµένα Βούρλα το 2015 και προωθεί την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού µε επιστηµονικές τεκµηριωµένες µεθόδους, προβάλλοντας στον Διεθνή χώρο τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαµατικών πηγών σε συνδυασµό πάντα µε το βιοκλίµα της Ελλάδας, κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων χωρών.

Η καθιέρωση και επικαιροποίηση της Ιαµατικής Ιατρικής είναι ο βασικός σκοπός της Ακαδηµίας και επιβάλλεται αφενός από την απαίτηση των ασθενών σε διεθνές επίπεδο για εφαρµογή εναλλακτικών και συµπληρωµατικών θεραπειών, αφετέρου από την ένταξη των Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας στη Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.

Χωρίς αµφιβολία, ένας υγιεινός τρόπος ζωής µε τη βοήθεια της Προληπτικής Ιατρικής και της Ιαµατικής Ιατρικής µπορεί να αποτρέψει πλήθος προβληµάτων, που αφορούν όχι µόνο στην υγεία του ατόµου που νοσεί, αλλά και στην οικονοµία της χώρας του, που επιβαρύνεται µε δαπάνες για την αποκατάσταση της υγείας του.

Η Ελλάδα µε πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά, καθώς και τη φηµισµένη µεσογειακή διατροφή, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη µε ποιότητα και µοναδικότητα των ιαµατικών φυσικών πόρων.

Ο ιαµατικός τουρισµός αναφέρεται στην πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας µε σύγχρονες ιατρικές µεθόδους και συµπληρωµατικές εφαρµογές της Ιαµατικής Ιατρικής, συνδυάζοντας παράλληλα την ξεκούραση , τη χαλάρωση και την ευεξία.

Οι θεραπευτικές εφαρµογές της ιαµατικής ιατρικής µε ιαµατικούς φυσικούς πόρους είναι η Λουτροθεραπεία, η Ποσιθεραπεία, η Εισπνοθεραπεία, η Πηλοθεραπεία, η Θαλλασσοθεραπεία, η Κλιµατοθεραπεία και Σπηλαιοθεραπείας. Οι εφαρµογές αυτές δύνανται να γίνονται εντός των πλοίων σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους και κυριαρχεί η θαλασσοθεραπεία µε τη θέρµανση στους 34-37ο C του θαλάσσιου ύδατος, µε τη σύγχρονη παροχή υπηρεσιών αντιγήρανσης, αποτοξίνωσης, αναζωογόνησης, αισθητικής ονύχων και µαλλιών, εφαρµογής botox, οµορφιάς και ευεξίας. Το νέο σύνθετο αυτό τουριστικό προϊόν µπορεί να εφαρµοσθεί και σε υποδοµές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, ως µία συνέργεια των ειδικών κι εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως θαλάσσιος, θρησκευτικός, πολιτιστικός, αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, θεµατικός, αστικός, πολυτελείας, τρίτης ηλικίας, τεχνολογικός, γεωτουρισµός, τουρισµός story telling και γαστρονοµικός, δηλαδή παρασκευή πρωινών και γευµάτων τοπικής κουζίνας ανά περιοχή.

Η βασική ιδέα είναι η αξιοποίηση των πολλών σηµαντικών πηγών, δυναµένων να εξελιχθούν από Θερµαλιστικά Κέντρα που είναι σήµερα σε Κέντρα Ιαµατικής Ιατρικής (Health Resorts), σε συνδυασµό πάντα µε όλες τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού που συνάδουν µε το πνεύµα της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας προστιθέµενη αξία στο τουριστικό προϊόν και στην ανάδειξη των αντίστοιχων περιοχών ως τόπους προορισµού των απαιτητικών πλέον και ποιοτικών τουριστών.

Τα παραπάνω πακέτα διακοπών προορισµού σε αυτά τα κέντρα απευθύνονται όχι µόνο σε ασθενείς και αλλά και στους συνοδούς των ασθενών, καθώς και σε άλλους επισκέπτες συνήθως ανώτερου εισοδηµατικού επιπέδου. Εξάλλου απαιτείται η µακρά παραµονή των ατόµων σε αυτά τα θέρετρα, µεγαλύτερη από τα συνήθη τουριστικά πάρκα, προκειµένου να φανούν τα αποτελέσµατα µιας ιαµατικής θεραπείας στην οποία υποβάλλονται σε συνδυασµό και µε άλλες ειδικές θεραπείες, όπως αποτοξίνωση, αντιγήρανση, αντικαπνιστική θεραπεία, θεραπεία άγχους, ψυχοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, διατροφολογία, εκµάθηση ύπνου, έρευνα της σωστής γραµµής-στάσης του σώµατος, αισθητική κλπ.

Εποµένως η αναγκαστική παραµονή, 21 ηµερών, των επισκεπτών στα Κέντρα του Τουρισµού Υγείας, απαιτεί όχι µόνο κατάλληλη ατµόσφαιρα για την χαλάρωση και την αναζωογόνηση του οργανισµού αλλά και παροχή άλλων δραστηριοτήτων για την απασχόληση των τουριστών κατά τις ελεύθερες ώρες.

Επιπλέον τα συγκροτήµατα αυτά πρέπει να διαθέτουν εκτός από όλη τη γενική και ειδική υποδοµή και το κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται για τον τουρισµό µακράς παραµονής όπως πάρκα πρασίνου, κήπους, λίµνες, κλινικές, κέντρα θεραπείας, κατάλληλο εξοπλισµό και ειδικευµένους γιατρούς.

Η στρατηγική ανάπτυξης των υποδοµών των ιαµατικών πηγών για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών υγείας και ευεξίας προσδίδει προστιθέµενη αξία στις ιαµατικές πηγές, καθόσον έχουν µεγάλο περιθώριο κέρδους σε σύγκριση πάντα µε την απόδοση των κτιριακών υποδοµών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όχι µόνο στους ασθενείς-πελάτες, αλλά και στους συνοδούς τους εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη επισκεψιµότητα και οικονοµικά οφέλη, δοθέντος ότι η παροχή υπηρεσιών και το εξαιρετικό κλίµα της Ελλάδος καθιστούν τους ασθενείς repeaters.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία αυξανόµενη τάση επιστροφής στα φυσικά θεραπευτικά µέσα σε συνδυασµό µε τη φροντίδα της σωµατικής και ψυχικής υγείας. Η τάση αυτή, στάση ζωής στις βιοµηχανικές µεγαλουπόλεις, οδηγεί σε µία στροφή προς τον θεραπευτικό τουρισµό όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπου εκσυγχρονίζονται και αναπτύσσονται σηµαντικές λουτροπόλεις και όπου υλοποιούνται ειδικευµένα τουριστικά προγράµµατα. Η νέα άνθηση του ιαµατικού τουρισµού διεθνώς έχει οδηγήσει και τη χώρα µας στη δηµιουργία της αναγκαίας εξειδικευµένης τουριστικής προσφοράς, καθώς η χώρα µας διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως πλήθος ιαµατικών πηγών µε εξαιρετικές φυσικοχηµικές ιδιότητες και ευνοϊκότατες κλιµατολογικές συνθήκες που συνδυάζονται άνετα µε διακοπές.

Ο τουρισµός τεσσάρων εποχών στο απαράµιλλο και µοναδικό βιοκλίµα της Ελλάδας, µε τον απόλυτο συνδυασµό υπό µορφή cluster όλων των ειδικών µορφών τουρισµού και ιδιαίτερα του Τουρισµού Υγείας στα health resorts, εξασφαλίζει εντυπωσιακά οικονοµικά οφέλη µε την ανάπτυξη κέντρων ιαµατικής ιατρικής, θαλασσοθεραπείας και ευεξίας σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθόσον οι ιαµατικοί φυσικοί πόροι υπάρχουν διεσπαρµένοι σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την θάλασσα µε την απέραντη ακτογραµµή.

Κουσκούκης Κωνσταντίνος,
Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός,
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής
Ιατρικής,

Σχετιζόμενα άρθρα

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΤΡΩΝ »

Εμείς, οι απόγονοι Ιατροί του Ιπποκράτη, θα δράσουμε ως θεματοφύλακες των αρχών του πατέρα της Ιατρικής Επιστήμης και θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές του και στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση που διέπει την Ιπποκράτεια φιλοσοφία.Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για την επανεναρμόνιση της σύγχρονης Ιατρικής στην Ιπποκράτεια κληρονομιά.Aυτήν προάγουμε.Aυτήν υπηρετούμε.Αυτή μεταλαμπαδεύουμε σε όλον τον κόσμο. Αρχή […]

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

images1Η Ελλάδα είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της όπως ιστορία, πολιτισμός, ιδανικό φυσικό περιβάλλον, εκατοντάδες νησιά εξαιρετικής ομορφιάς, μοναδική βιοποικιλότητα, ήπιο κλίμα, μεσογειακή διατροφή, σύγχρονες υποδομές και δυνατότητες για προσέλκυση πλήθους νέων μορφών τουρισμού, μπορεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες εξυπηρέτησης του Ιατρικού Τουρισμού.
 
Τα τελευταία χρόνια, με την αλλαγή του τρόπου ζωής και τον εκμηδενισμό των αποστάσεων, δόθηκε η δυνατότητα σε εκατομμύρια ασθενείς ανά τον κόσμο να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα έξω από τα εθνικά τους σύνορα συμμετέχοντας σε προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας ή σε προγράμματα που σχετίζονται με την υγεία και την υγιεινή. Ο Ιατρικός Τουρισμός αναπτύσσεται διεθνώς με μια ιδιαίτερη δυναμική, που σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία πάνω από το 10-15% των ασθενών στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν νοσηλεία, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, εκτός εθνικών συνόρων, σε λογικό κόστος, συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου.
 
 
Γιατί στην Ελλάδα
 
Παρόλο ότι η Ελλάδα είναι μία σχετικά νεοεισερχόμενη χώρα στην ευρωπαϊκή αγορά του σύγχρονου ιατρικού τουρισμού, η ιδέα του τουρισμού υγείας ανιχνεύεται στην Ελλάδα ήδη από την αρχαιότητα, όταν χιλιάδες ασθενείς από όλη τη Μεσόγειο συνέρεαν στα ιερά του Ασκληπιού για να θεραπευτούν. Μην ξεχνάμε, ακόμη, ότι ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, γεννήθηκε στην Κω.
 
Σήμερα, μεγάλος αριθμός τουριστών υγείας αναζητά στην Ελλάδα θεραπείες γονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης, αιμοκαθάρσεις νεφροπαθών, αποκατάσταση κινητικών ορθοπεδικών παθήσεων, οφθαλμολογικές θεραπείες, οδοντιατρικές θεραπείες, αισθητική και επανορθωτική χειρουργική, πλαστική χειρουργική, εγχειρήσεις καρδιάς κλπ., συνδυάζοντας  τις ιατρικές υπηρεσίες που του προσφέρονται με δυνατότητα διακοπών ανάρρωσης και χαλάρωσης. Μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών συγκαταλέγονται η Αθήνα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αχαΐα.
 
Το γιατί όμως να επιλέξετε την Ελλάδα είναι μάλλον εύκολο να απαντηθεί :
 
H σημερινή Ελλάδα με τα σύγχρονα εξειδικευμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας σε πολλές περιοχές της χώρας, πληροί απόλυτα τα διεθνή πρότυπα υγείας. Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και νέος εξοπλισμός εγγυώνται την καλύτερη ιατρική περίθαλψη για τους ασθενείς και ταχύτερο χρόνο ανάρρωσης μέσα σε ένα άνετο και ήρεμο περιβάλλον, σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου.
 
Η ύπαρξη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εκπαιδευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, όπως οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες γιατροί διακρίνονται καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, οι αμοιβές τους, συγκριτικά με άλλα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης, είναι σχετικά χαμηλές, ενώ διακρίνονται και για την αφοσίωση που επιδεικνύουν όχι μόνο για τα θέματα υγείας των ασθενών τους αλλά και για την ευχάριστη διαμονή των επισκεπτών στη χώρα τους.
 
Το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα παραμένει αρκετά χαμηλό, συγκρινόμενο με αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών καθώς και των Η.Π.Α., φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις και 40% χαμηλότερα.
 
Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα καλύτερα Εθνικά Συστήματα Υγείας, καθόσον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει κατατάξει στην 14η θέση παγκοσμίως. Οι υπηρεσίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία προσφέρονται δωρεάν στους έλληνες πολίτες, ενώ τα επείγοντα περιστατικά και η νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους κατοίκους ακόμα και στους επισκέπτες της χώρας.
 
Τα επίπεδα υγιεινής στα Ελληνικά ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι εξαιρετικά υψηλά, με την πιθανότητα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων σχεδόν ανύπαρκτη.
 
Η κομβική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο την κάνει να πλεονεκτεί, κυρίως λόγω της μικρής της απόστασης από τις χώρες της Ευρώπης. Συνδυαστικά, η εύκολη και γρήγορη διακίνηση προϊόντων και ανθρώπων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι χαμηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων την καθιστούν έναν δημοφιλή προορισμό ιατρικού τουρισμού, απαλλαγμένο από μακριές λίστες αναμονής και υψηλές τιμές.
 
Η Ελλάδα αποτελεί έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό, διαθέτοντας αυστηρό νομικό πλαίσιο για την δικαστική προστασία των ασθενών και χωρίς να μαστίζεται από τοπικές ασθένειες ή επιδημίες.
 
Στην Ελλάδα οι διεθνείς τουρίστες υγείας δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα επικοινωνίας, μιας και η Αγγλική γλώσσα ομιλείται ευρέως και από τους γιατρούς αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές που προσφέρουν πακέτα ιατρικού τουρισμού.
 
Έλλειψη γραφειοκρατίας για την είσοδο στη χώρα, καθόσον στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται βίζα. Αυτό ισχύει και για ταξιδιώτες από τις Η.Π.Α., Ιαπωνία, Αυστραλία και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ύπαρξη αναπτυγμένης τουριστικής υποδομής (μετά και την διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004). Επίσης, η βελτίωση και επέκταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και η αύξηση των αεροπορικών δρομολογίων διευκολύνουν τις συνδέσεις των χωρών μεταξύ τους.
 
Τελικά, εκτός από όλα τα παραπάνω, αυτό που κάνει την Ελλάδα τόσο μοναδική είναι το ποικίλο φυσικό περιβάλλον εξαιρετικής ομορφιάς που διαθέτει, η πλούσια πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά, το ιδανικό κλίμα, η φημισμένη μεσογειακή υγιεινή διατροφή και η αθάνατη ελληνική φιλοξενία, που εγγυώνται μια ευχάριστη διαμονή για όλους.
 
Η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να προσφέρει στον ταξιδιώτη. Χιλιάδες χιλιομέτρων εκπληκτικής ακτογραμμής, εκατοντάδες πανέμορφα νησιά, εκπληκτικά ορεινά τοπία και μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά που κάνουν αυτό τον τόπο ιδανικό για αναζήτηση ήρεμων ιατρικών διακοπών. Στην Ελλάδα μπορεί να βρει κανείς αμέτρητες δραστηριότητες κατάλληλες για τον καθένα, από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία μέχρι έντονη νυχτερινή ζωή, εξαιρετική κουζίνα και αγορά για όλα τα γούστα. Με όλα αυτά εκεί έξω να τον περιμένουν, σίγουρα, ο κάθε ασθενής θα επιδιώξει να αναρρώσει το συντομότερο για να μπορέσει να τα απολαύσει!