Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Επικαιροποίηση της ιαματικής ιατρικής ως συμπληρωματική Ιατρική

Η ιαµατική ιατρική είναι συµπληρωµατική θεραπευτική µέθοδος της κλασικής ιατρικής και εποµένως συνδυάζονται και αλληλοσυµπληρώνονται, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσµατος. Οι θεράποντες ιατροί έχοντας στο θεραπευτικό τους οπλοστάσιο τα προϊόντα της σύγχρονης φαρµακοβιοµηχανίας, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της καινοτόµου έρευνας πάνω στα φάρµακα, θα πρέπει να προσεγγίζουν συµπληρωµατικά και όχι απαξιωτικά, τα επιστηµονικά αποτελέσµατα της τεκµηριωµένης έρευνας της ιαµατικής ιατρικής προς όφελος πάντα των ασθενών, χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες.

Ευοίωνες προοπτικές για την επιστηµονική καθιέρωση της Ιαµατικής Ιατρικής αποτελούν η θεσµοθέτησή της ως Συµπληρωµατική Ιατρική µε απόφαση της ολοµέλειας του ΚΕΣΥ, τη δηµιουργία ΜΠΣ και e-learning στο ΕΚΠΑ όπως επίσης και οι ΚΥΑ του Υπουργείου Τουρισµού για την έκδοση σήµατος λειτουργίας των Κέντρων Ιαµατικής Ιατρικής και Θαλασσοθεραπείας. Προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη του Τουρισµού Υγείας προσδίδουν οι πρωτοβουλίες του Προέδρου του Διεθνούς Κέντρου Τουρισµού Υγείας, Προέδρου Παγκόσµιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών και ΕΛΙΤΟΥΡ κ. Γ. Πατούλη, Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής, µε τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προώθηση του Τουρισµού Υγείας µε Διεθνή Συνέδρια σε πόλεις των Η.Π.Α., του Καναδά, της Ευρώπης και της Αυστραλίας καθώς και στην Ιθάκη και στην Κω.

Η ιαµατική ιατρική, µέχρι σήµερα, είχε εµπειρική υπόσταση, µε τη βοήθεια, όµως, της επιστηµονικής τεκµηρίωσης της θερµικής, µηχανικής και, ειδικότερα, της χηµικής δράσης των ιαµατικών φυσικών πόρων, αναδείχτηκε ως µία συµπληρωµατική θεραπευτική µέθοδος στη θεραπευτική γκάµα της κλασικής ιατρικής. Οι θεραπευτικές δράσεις αφορούν παθήσεις του µυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιµοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήµατος, καθώς και σε δερµατολογικές, ωτορινολαρυγγολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και περιοδοντικές παθήσεις.

Η ίδρυση της Ελληνικής Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής είναι αποτέλεσµα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιαµατικής Ιατρικής στα Καµένα Βούρλα το 2015 και προωθεί την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού µε επιστηµονικές τεκµηριωµένες µεθόδους, προβάλλοντας στον Διεθνή χώρο τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαµατικών πηγών σε συνδυασµό πάντα µε το βιοκλίµα της Ελλάδας, κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων χωρών.

Η καθιέρωση και επικαιροποίηση της Ιαµατικής Ιατρικής είναι ο βασικός σκοπός της Ακαδηµίας και επιβάλλεται αφενός από την απαίτηση των ασθενών σε διεθνές επίπεδο για εφαρµογή εναλλακτικών και συµπληρωµατικών θεραπειών, αφετέρου από την ένταξη των Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας στη Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.

Χωρίς αµφιβολία, ένας υγιεινός τρόπος ζωής µε τη βοήθεια της Προληπτικής Ιατρικής και της Ιαµατικής Ιατρικής µπορεί να αποτρέψει πλήθος προβληµάτων, που αφορούν όχι µόνο στην υγεία του ατόµου που νοσεί, αλλά και στην οικονοµία της χώρας του, που επιβαρύνεται µε δαπάνες για την αποκατάσταση της υγείας του.

Η Ελλάδα µε πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά, καθώς και τη φηµισµένη µεσογειακή διατροφή, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη µε ποιότητα και µοναδικότητα των ιαµατικών φυσικών πόρων.

Ο ιαµατικός τουρισµός αναφέρεται στην πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας µε σύγχρονες ιατρικές µεθόδους και συµπληρωµατικές εφαρµογές της Ιαµατικής Ιατρικής, συνδυάζοντας παράλληλα την ξεκούραση , τη χαλάρωση και την ευεξία.

Οι θεραπευτικές εφαρµογές της ιαµατικής ιατρικής µε ιαµατικούς φυσικούς πόρους είναι η Λουτροθεραπεία, η Ποσιθεραπεία, η Εισπνοθεραπεία, η Πηλοθεραπεία, η Θαλλασσοθεραπεία, η Κλιµατοθεραπεία και Σπηλαιοθεραπείας. Οι εφαρµογές αυτές δύνανται να γίνονται εντός των πλοίων σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους και κυριαρχεί η θαλασσοθεραπεία µε τη θέρµανση στους 34-37ο C του θαλάσσιου ύδατος, µε τη σύγχρονη παροχή υπηρεσιών αντιγήρανσης, αποτοξίνωσης, αναζωογόνησης, αισθητικής ονύχων και µαλλιών, εφαρµογής botox, οµορφιάς και ευεξίας. Το νέο σύνθετο αυτό τουριστικό προϊόν µπορεί να εφαρµοσθεί και σε υποδοµές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, ως µία συνέργεια των ειδικών κι εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως θαλάσσιος, θρησκευτικός, πολιτιστικός, αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, θεµατικός, αστικός, πολυτελείας, τρίτης ηλικίας, τεχνολογικός, γεωτουρισµός, τουρισµός story telling και γαστρονοµικός, δηλαδή παρασκευή πρωινών και γευµάτων τοπικής κουζίνας ανά περιοχή.

Η βασική ιδέα είναι η αξιοποίηση των πολλών σηµαντικών πηγών, δυναµένων να εξελιχθούν από Θερµαλιστικά Κέντρα που είναι σήµερα σε Κέντρα Ιαµατικής Ιατρικής (Health Resorts), σε συνδυασµό πάντα µε όλες τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού που συνάδουν µε το πνεύµα της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας προστιθέµενη αξία στο τουριστικό προϊόν και στην ανάδειξη των αντίστοιχων περιοχών ως τόπους προορισµού των απαιτητικών πλέον και ποιοτικών τουριστών.

Τα παραπάνω πακέτα διακοπών προορισµού σε αυτά τα κέντρα απευθύνονται όχι µόνο σε ασθενείς και αλλά και στους συνοδούς των ασθενών, καθώς και σε άλλους επισκέπτες συνήθως ανώτερου εισοδηµατικού επιπέδου. Εξάλλου απαιτείται η µακρά παραµονή των ατόµων σε αυτά τα θέρετρα, µεγαλύτερη από τα συνήθη τουριστικά πάρκα, προκειµένου να φανούν τα αποτελέσµατα µιας ιαµατικής θεραπείας στην οποία υποβάλλονται σε συνδυασµό και µε άλλες ειδικές θεραπείες, όπως αποτοξίνωση, αντιγήρανση, αντικαπνιστική θεραπεία, θεραπεία άγχους, ψυχοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, διατροφολογία, εκµάθηση ύπνου, έρευνα της σωστής γραµµής-στάσης του σώµατος, αισθητική κλπ.

Εποµένως η αναγκαστική παραµονή, 21 ηµερών, των επισκεπτών στα Κέντρα του Τουρισµού Υγείας, απαιτεί όχι µόνο κατάλληλη ατµόσφαιρα για την χαλάρωση και την αναζωογόνηση του οργανισµού αλλά και παροχή άλλων δραστηριοτήτων για την απασχόληση των τουριστών κατά τις ελεύθερες ώρες.

Επιπλέον τα συγκροτήµατα αυτά πρέπει να διαθέτουν εκτός από όλη τη γενική και ειδική υποδοµή και το κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται για τον τουρισµό µακράς παραµονής όπως πάρκα πρασίνου, κήπους, λίµνες, κλινικές, κέντρα θεραπείας, κατάλληλο εξοπλισµό και ειδικευµένους γιατρούς.

Η στρατηγική ανάπτυξης των υποδοµών των ιαµατικών πηγών για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών υγείας και ευεξίας προσδίδει προστιθέµενη αξία στις ιαµατικές πηγές, καθόσον έχουν µεγάλο περιθώριο κέρδους σε σύγκριση πάντα µε την απόδοση των κτιριακών υποδοµών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όχι µόνο στους ασθενείς-πελάτες, αλλά και στους συνοδούς τους εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη επισκεψιµότητα και οικονοµικά οφέλη, δοθέντος ότι η παροχή υπηρεσιών και το εξαιρετικό κλίµα της Ελλάδος καθιστούν τους ασθενείς repeaters.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία αυξανόµενη τάση επιστροφής στα φυσικά θεραπευτικά µέσα σε συνδυασµό µε τη φροντίδα της σωµατικής και ψυχικής υγείας. Η τάση αυτή, στάση ζωής στις βιοµηχανικές µεγαλουπόλεις, οδηγεί σε µία στροφή προς τον θεραπευτικό τουρισµό όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπου εκσυγχρονίζονται και αναπτύσσονται σηµαντικές λουτροπόλεις και όπου υλοποιούνται ειδικευµένα τουριστικά προγράµµατα. Η νέα άνθηση του ιαµατικού τουρισµού διεθνώς έχει οδηγήσει και τη χώρα µας στη δηµιουργία της αναγκαίας εξειδικευµένης τουριστικής προσφοράς, καθώς η χώρα µας διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως πλήθος ιαµατικών πηγών µε εξαιρετικές φυσικοχηµικές ιδιότητες και ευνοϊκότατες κλιµατολογικές συνθήκες που συνδυάζονται άνετα µε διακοπές.

Ο τουρισµός τεσσάρων εποχών στο απαράµιλλο και µοναδικό βιοκλίµα της Ελλάδας, µε τον απόλυτο συνδυασµό υπό µορφή cluster όλων των ειδικών µορφών τουρισµού και ιδιαίτερα του Τουρισµού Υγείας στα health resorts, εξασφαλίζει εντυπωσιακά οικονοµικά οφέλη µε την ανάπτυξη κέντρων ιαµατικής ιατρικής, θαλασσοθεραπείας και ευεξίας σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθόσον οι ιαµατικοί φυσικοί πόροι υπάρχουν διεσπαρµένοι σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την θάλασσα µε την απέραντη ακτογραµµή.

Κουσκούκης Κωνσταντίνος,
Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός,
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής
Ιατρικής,