Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Γνωμοδότηση Π.Ι.Σ σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Επείγον

Προς                                                                                                 Αθήνα, 27/03/2020

Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας                                                       Α.Π.: 5266

Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων

Εκλέκτορες Π.Ι.Σ        

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ι.Σ.                                                                                               

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Ι.Σ όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Επισημαίνουμε ότι η τηλεϊατρική αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για έκτακτες καταστάσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική πράξη και την κλινική εξέταση από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενημέρωση και συναίνεση του εξεταζόμενου και πιστή εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ιατρών μελών σας και για δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε επίσης τον αλγόριθμο αντιμετώπισης ασθενών με Covid-19, όπως εστάλη από τον ΕΟΔΥ.