Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Δελτίο Τύπου: Πανελλαδική έρευνα Π.Ι.Σ. για τον κορωνοϊό και τις υπηρεσίες υγείας

 Αθήνα 10 Απριλίου 2020

                                                                                           Α.Π.: 5400

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλήρως ενημερωμένοι για το θέμα που έχει κυριεύσει τη ζωή μας, τον κορωνοϊό, δηλώνουν 9 στους 10 Έλληνες, ενώ αντίστοιχα υψηλά είναι και τα ποσοστά όσων τηρούν ευλαβικά τα μέτρα προσωπικής υγιεινής για την προστασία από τον ιό.

Αυτό προκύπτει από μεγάλη Πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία GPO για λογαριασμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) από 5

–15 Μαρτίου στις 13 Περιφέρειες της χώρας σε δείγμα 1.129 ατόμων.  

Ειδικότερα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το 90,5% των πολιτών απάντησε θετικά στο ερώτημα σχετικά με το αν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για το θέμα του κορωνοϊού. Ωστόσο το 8,1% δήλωσε ότι δεν είναι καλά ενημερωμένο για το μεγάλο αυτό θέμα της πανδημίας.

Παράλληλα σχετικά με το αν οι πολίτες τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής για τον ιό που έχουν ανακοινωθεί́, 9 στους 10 (ποσοστό 89,4%) δήλωσαν πως τα τηρούν καθημερινά. Ένα ποσοστό της τάξης του 9,3% δήλωσε στην έρευνα του Π.Ι.Σ. ότι τηρεί τα μέτρα υγιεινής συχνά αλλά όχι καθημερινά, ενώ μόνο το 0,7% διατύπωσε την άποψη ότι δεν τα τηρεί επειδή δεν πιστεύει πως παίζουν κάποιο ρόλο.

Υπηρεσίες Υγείας

Σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας, το 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε πως είναι ικανοποιημένο, το 27,8% δυσαρεστημένο, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 34,2% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο.

Από τις δημόσιες δομές υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λπ.) και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, ικανοποιημένο δηλώνει το 28,8%, δυσαρεστημένο

το 37,2% ενώ το 32,1% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο.

Η ικανοποίηση των περισσοτέρων αποδόθηκε στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα από όσους δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, διατύπωσαν την άποψη σε ποσοστό 90,1% ότι αυτό οφείλεται στο ιατρικό προσωπικό. Ποσοστό 61,7% απέδωσε την ικανοποίησή του στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 28,4% απέδωσε την ικανοποίησή του στο καλό επίπεδο οργάνωσης.

Σχετικά με τους δυσαρεστημένους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας από τις δημόσιες δομές, το 28,3% δήλωσε ότι η δυσαρέσκειά του οφείλεται σε ποσοστό 67,2% στην «όχι καλή οργάνωση», σε ποσοστό 50,5% στις «όχι καλές συνθήκες αναμονής και εξυπηρέτησης», ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 47,6% δεν είναι ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες υγείας λόγω του «όχι καλού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων».

Συχνές επισκέψεις

Σε σχέση με την ιατρική περίθαλψη και ποιές δομές υγείας επισκέπτονται συχνότερα, το 54% δήλωσε ότι επισκέπτεται κυρίως ιδιωτικά ιατρεία. Το 46,3% νοσοκομεία, το 25,3% συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ, το 8,5% Κέντρα Υγείας-Ιατρεία ΠΕΔΥ, ενώ το 5,% επισκέπτεται συχνότερα ιδιωτικά Πολυϊατρεία και κλινικές.

Σχετικά με την ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην έρευνα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, από τον ιδιώτη γιατρό ή την ιδιωτική κλινική η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 70,8%), δήλωσε ικανοποιημένη τόσο από τον ιδιώτη γιατρό όσο και από την ιδιωτική κλινική που επισκέφθηκε. Ένα ποσοστό 18,5% δήλωσε πως έμεινε ικανοποιημένο μόνο από τον ιδιώτη γιατρό και όχι από την ιδιωτική κλινική που επισκέφθηκε. 

Οι προτάσεις του ΠΙΣ

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα σχετικά με τις πρόσφατες θέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τον ΠΙΣ και μάλιστα σε ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά.

Συγκεκριμένα:

Στο ερώτημα «Να υπάρξουν διαδικασίες αξιολόγησης του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού» θετική γνώμη είχε το 89,5% και αρνητική το 3,9%.

Στο ερώτημα «Να δίνεται η δυνατότητα ακόμη και στα δημόσια Νοσοκομεία να υπάρχει επιλογή γιατρού από τους ασθενείς» θετική γνώμη εξέφρασε το 85,9% και αρνητική το 7,9%.

«Νέα διαδικασία επιλογής διοικήσεων με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο»: 82,8 θετική άποψη και 4,5% αρνητική.

«Να δίνεται η δυνατότητα, σε όσους έχουν ανάγκη νοσηλείας στο εξωτερικό επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε δημόσιο νοσοκομείο, να χρησιμοποιούν ιδιωτική κλινική της χώρας» : θετική απάντηση 80,0% και αρνητική 7,5%

«Να δίνεται η δυνατότητα στα Νοσοκομεία να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες»: θετική γνώμη το 63,8% και αρνητική το 19,5%

«Να διαχωρισθούν η θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου»: θετική γνώμη το 48,6% και αρνητική το 5,2%

«Να γίνουν τα Νοσοκομεία ΝΠΙΔ (για καλύτερη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας)»: θετική γνώμη το 42,8%  και αρνητική το 34,6%.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ

Σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε ιατρούς της χώρας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα της υγείας.

Με βάση τα κυριότερα στοιχεία της έρευνας στον ιατρικό κόσμο, προκύπτει ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι περισσότεροι ιατροί έχουν αυξήσει τον αριθμό των ασθενών που εξυπηρετούν σε ποσοστό 59,6%. Ένα ποσοστό της τάξης του 25,4% των ιατρών δήλωσε ότι ο αριθμός των ασθενών έχει παραμείνει ίδιος, ενώ ένα ποσοστό 13,5% υποστήριξε ότι ο αριθμός των ασθενών μειώθηκε.

Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τους ιατρούς της χώρας προκύπτει ότι είναι η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης (39,4%), οι πολλές νομοθετικές αλλαγές (34,2%), η προσπάθεια απαξίωσης του ιατρικού επαγγέλματος (32,8%), καθώς και οι γενικότερες υλικοτεχνικές ελλείψεις του Δημοσίου Τομέα Υγείας (31,8%).

Γι’ αυτό και σε άλλο ερώτημα η πλειοψηφία των ιατρών απαντά ότι μετά τις μειώσεις στις συντάξεις, έχουν σκοπό να συνεχίσουν να δουλεύουν και μετά τα 67 έτη (ποσοστό 59%).

Από όσους είχαν αναφέρει ως ένα από τα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις καθυστερήσεις πληρωμών (13,1%), οι περισσότεροι δήλωσαν ότι οι καθυστερήσεις προέρχονται από: το δημόσιο σύστημα υγείας (41,5%), από τα Ταμεία (38,5%) ενώ ένα 32,3% δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών προέρχονται από τους ασθενείς στο ιατρείο.

Όσοι αξιολόγησαν αρνητικά τη συνεργασία τους με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (13,3%), δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της συνεργασίας είναι ο μεγάλος χρόνος αποπληρωμής (77,3%).

Σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές του ΠΙΣ για το σύστημα υγείας, η πλειοψηφία των ιατρών είναι θετικά προσκείμενη.

Ειδικότερα οι απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα έχουν ως εξής:

«Λειτουργία επιλεγμένων δημοσίων νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς (Καρδιοχειρουργικών, Μεταμοσχευτικών κ.α.)»: θετική γνώμη: 97,8%, αρνητική γνώμη: 1,0%

«Να υπάρξουν διαδικασίες αξιολόγησης του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού»: θετική γνώμη: 95,6% και αρνητική γνώμη: 2,4%

«Συγκρότηση ανεξάρτητων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια»: θετική γνώμη 94,6% και αρνητική 2,0%

«Νέα διαδικασία επιλογής διοικήσεων με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο»: θετική γνώμη 94,0% και αρνητική 4%

«Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος όλων των πολιτών με ενημέρωση από το ΕΣΥ και από τον ιδιωτικό τομέα»: θετική γνώμη 93% και αρνητική 5,6%

«Να δίνεται η δυνατότητα, σε όσους έχουν ανάγκη νοσηλείας στο εξωτερικό επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε δημόσιο νοσοκομείο, να χρησιμοποιούν ιδιωτική κλινική της χώρας»: θετική γνώμη 88,9% και αρνητική 6%

«Να δίνεται η δυνατότητα στα Νοσοκομεία να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες»: θετική γνώμη 73,6% και αρνητική 19,5%

«Να διαχωρισθούν η θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου»: θετική γνώμη 70.2% και αρνητική 5.4%

«Να γίνουν τα Νοσοκομεία ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (για καλύτερη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας)»: θετική γνώμη 64,4% και αρνητική 27%.

«Να δίνεται η δυνατότητα ακόμη και στα δημόσια Νοσοκομεία να υπάρχει επιλογή γιατρού από τους ασθενείς»: θετική γνώμη 63.8% και αρνητική το 33.6%.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας και τις απαντήσεις, καθίσταται σαφές ότι τόσο οι πολίτες, όσο και οι ιατροί της χώρας, διατυπώνουν την ανάγκη για τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας της χώρας μας, ώστε να μετατραπεί σε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό όργανο που θα βρίσκεται στην υπηρεσία των ασθενών. Άλλωστε στο επίκεντρο όλων βρίσκονται πάντα οι πολίτες και η καλύτερη εξυπηρέτηση τους, που μπορεί να επέλθει μέσα από δραστικές αλλαγές στο σύστημα υγείας. Στόχος να μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί τόσο σε περιόδους υγειονομικής κρίσης, όσο και σε περιόδους ύφεσης.

 Η ταυτότητα της έρευνας σε πολίτες

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία GPOγια λογαριασμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος με αντιπροσωπευτική δειγματοληψία ανά Περιφέρεια.

Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη Η/Υ σε 1129 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών

Η ταυτότητα της έρευνας σε ιατρούς

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία GPO για λογαριασμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος σε 797 ιατρούς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα.

Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη Η/Υ από 12 έως 21 Μαρτίου.