Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

Π.Ι.Σ. προς Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, κ. Ι. Βρούτση: Διευκρινίσεις επί του προγράμματος στήριξης επιστημόνων

Αθήνα, 13/4/2020

Α.Π.: 5410

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας

Και Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 286/2.4.2020)»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δια του παρόντος αιτούμαστε όπως δοθούν άμεσα διευκρινίσεις επί της από 286/2.4.2020 Πρόσκλησης με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19» για τη συμμετοχή στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Συγκεκριμένα, αιτούμαστε να δοθούν διευκρινιστικές οδηγίες επί της παραγράφου 4 στην οποία αναφέρεται πως δικαιούχοι της δράσης είναι «ιατροί όλων των ειδικοτήτων». Θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστεί από μέρους σας πως ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι ιατροί ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως του τρόπου οικονομικής δραστηριοποίησής τους. Δηλαδή θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως ωφελούμενοι της δράσης είναι και οι ιατροί – ανεξάρτητοι επαγγελματίες και οι ιατροί που εργάζονται ως μισθωτοί και οι ιατροί – εταίροι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ιατρικές εταιρείες.

Επισημαίνουμε πως για τους δικηγόρους έχουν ήδη δοθεί διευκρινίσεις με τις οποίες ξεκαθαρίζεται πως ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικό σύλλογο, ανεξαρτήτως του εάν είναι έμμισθοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, εταίροι δικηγορικών εταιρειών, ή δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην οικεία ΔΟΥ.

Συνεπώς, ως εκπρόσωποι του συνόλου του ιατρικού κόσμου, αιτούμαστε την άμεση παροχή από μέρους σας διευκρινίσεων ώστε το σύνολο των ιατρών που είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο ιατρικό σύλλογο να χαρακτηρίζονται ως ωφελούμενοι της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» χωρίς άλλες προϋποθέσεις και να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς να ενδιαφέρει εάν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έμμισθοι ή εταίροι εταιρειών και χωρίς να ενδιαφέρει εάν έχουν πραγματοποιήσει ή όχι έναρξη εργασιών στην οικεία ΔΟΥ.

Σχετιζόμενα άρθρα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 21.11.2019

Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ.Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είχε το Προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ενημέρωση σχετικά με την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας & Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως ακολούθως:«1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, απαλλάσσονται από την […]