Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΤΡΩΝ »

Εμείς, οι απόγονοι Ιατροί του Ιπποκράτη, θα δράσουμε ως θεματοφύλακες των αρχών του πατέρα της Ιατρικής Επιστήμης και θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές του και στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση που διέπει την Ιπποκράτεια φιλοσοφία.
Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για την επανεναρμόνιση της σύγχρονης Ιατρικής στην Ιπποκράτεια κληρονομιά.
Aυτήν προάγουμε.
Aυτήν υπηρετούμε.
Αυτή μεταλαμπαδεύουμε σε όλον τον κόσμο.

Αρχή 1η: «Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾿ ὠφελείῃ καμνόντων κατά δύναμιν καί κρίσιν ἐμήν». Να ωφελείς.

Με την ιατρική μας κατάρτιση, αλλά και τη διαρκή αναζήτηση και υιοθέτηση της επικαιροποιημένης ιατρικής γνώσης, φροντίζουμε να παρέχουμε υπεύθυνα εξατομικευμένες ιατρικές υπηρεσίες με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια του ασθενούς. Στo πλαίσιo της προσέγγισής μας αυτής, η ενδυνάμωση των ασθενών αποτελεί προτεραιότητά μας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργός ρόλος τους στην αντιμετώπιση  οποιασδήποτε νόσου.

Αρχή 2η: «…ἐπί δηλήσει δέ καί ἀδικίῃ εἴρξειν.». Να μη βλάπτεις.

Μέλημά μας είναι οι ιατρικές μας υπηρεσίες να διενεργούνται με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, ενώ η εκθετική πρόοδος και συσσώρευση ιατρικής γνώσης και μοριακών δεδομένων καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις να βελτιστοποιούν την άμεση κατανόηση κάθε ασθένειας. Κάθε διαγνωστική και θεραπευτική καινοτομία στο χώρο της ιατρικής, εφαρμόζεται στο ιατρείο μας, μόνο κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης και ειδικής εκπαίδευσης του προσωπικού μας.

Αρχή 3η: «Οὐκ ἔνι ἱατρικὴν εἰδέναι ὅστις μὴ οἶδεν ὅ τι ἐστὶν ἄνθρωπος.». Σεβασμός στην αυτονομία του ατόμου.

Ουδεμία ιατρική πράξη δε θα γίνεται χωρίς την προηγηθείσα εκτενή και ειλικρινή ενημέρωση και συγκατάθεση του ασθενούς. Όλες οι πληροφορίες για την πορεία της νόσου και των ιατρικών παρεμβάσεων θα γνωστοποιούνται στον ασθενή με απλότητα και αμεσότητα, βοηθώντας τον έτσι στη νηφάλια απόφασή του. Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε απαρέγκλιτα και με πλήρη εχεμύθεια το ιατρικό απόρρητο και κάθε επικοινωνία μας με τον ασθενή.

Αρχή 4η: «…ἐκτός ἐών πάσης ἀδικίης ἑκουσίης…». Δικαιοσύνη.

Προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών μας στις απαραίτητες θεραπευτικές παρεμβάσεις, πάντα σεβόμενοι τις προσωπικές επιθυμίες τους. Στην εποχή μας που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από σφοδρά δεινά, όπως η διαρκής οικονομική κρίση και η πρωτόγνωρη πανδημία Covid-19 που απειλούν να καταλύσουν όλα τα συστήματα υγείας, ενώ η φαρμακευτική δαπάνη ολοένα αυξάνει, θα σταθούμε αρωγοί με αίσθημα δικαίου στην προάσπιση της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Αρχή 5η: «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ». Η σημασία της διατροφής και άσκησης.

Να συστήνουμε και να προάγουμε την καθημερινή φυσική δραστηριότητα και διατροφή βασισμένη σε ανόθευτα και πρωτόλεια υλικά της φύσης με ισορροπία γεύσεων. Η Ιπποκρατική Ιατρική, πρώτη διατύπωσε τη σημασία της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων και του τρόπου ζωής στην υγεία. Σύμφωνα με την Ιπποκράτεια θεωρία των χυμών, η ανισορροπία οδηγεί στη “δυσκρασία”, δηλαδή τη νόσο, η «κράσις» δε όλων των παραπάνω είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και την πρόληψη και ίαση κάθε ασθένειας. Ο δυτικός τρόπος διαβίωσης είναι συνυφασμένος με την καθιστική ζωή και την παχυσαρκία, που οδηγούν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών νόσων και καρκίνου. 

Αρχή 6η: «…νούσων φύσιες ιητροί…». Σεβασμός στη δύναμη της φύσης και αρμονία με το περιβάλλον.

Να συστήνουμε την εναρμόνιση με τη φύση. Ο όρος φύσις υποδηλώνει την εσωτερική δύναμη του σώματος, ταυτίζοντας συμβολικά τον ασθενή με τον περιβάλλοντα φυσικό κόσμο. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος- μάστιγα της σύγχρονης εποχής-, απειλεί έμμεσα και άμεσα την υγεία μας, όπως αυτό εκφράσθηκε στην περίφημη Ιπποκράτεια ρήση «ηγεμονικότατον απάντων, η Φύσις». Ο Ιπποκράτης πρώτος απέδωσε σημαντικό ρόλο στη φύση και στον ίδιο τον ασθενή και μελέτησε συστηματικά τις ιδιότητες 300 τουλάχιστον ειδών φυτών και τα ταξινόμησε αναλόγως της θεραπευτικής δράσης των.

Η Ιατρική βρίθει νοσηρών οντοτήτων που είτε αυτοϊάθηκαν, είτε ελέγχθηκαν χωρίς φαρμακευτική αγωγή, η δύναμη δε της αυτοΐασης παράλληλα με μια χιλιόχρονη αναφορά της ανώφελης πολυφαρμακίας περικλείεται στην Ιπποκρατική φράση «πολλές φορές το καλύτερο φάρμακο είναι το κανένα φάρμακο».

Αρχή 7η: «…ἐκτός ἐών πάσης ἀδικίης ἑκουσίης…». Ιατρική βάσει ενδείξεων

Πιστοί στην Ιπποκρατική παράδοση, αλλά τηρώντας αυστηρά τις αρχές της σύγχρονης επιστήμης, εγγυόμαστε την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση κάθε κλινικής κατάστασης πριν τον τελικό θεραπευτικό σχεδιασμό. Πρώτη η Ιπποκρατική σχολή τόνισε τη σημασία της σχολαστικής συλλογής πληροφοριών για την ακριβή διάγνωση και θεραπευτική στρατηγική. Η εξονυχιστική κλινική εξέταση συνοδευόταν από λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαμονή, τη διατροφή και τις συνήθειες του ασθενούς και επαναλαμβανόταν τακτικά μέχρι τελικής «κρίσις», δηλαδή της κρίσιμης καμπής της νόσου. Ως γνήσιοι συνεχιστές, σεβόμενοι τις θεμελιώδεις αυτές αρχές, στοχεύουμε στην παροχή εξατομικευμένης ιατρικής ακριβείας με αφοσίωση την προσωπικότητα των ασθενών μας, θεωρώντας ηθική μας υποχρέωση την άσκηση της ιατρικής, ως επιστήμη και ως λειτούργημα, που προστατεύουν το ιερό δώρο της ζωής.

www.hippocraticinstitute.com

Σχετιζόμενα άρθρα

Ιατρικός Τουρισμός στη Μεσσηνία

iatrikos tourismos sti messiniaΗ μεσσηνιακή γη αποτελεί πρότυπο χώρο διασύνδεσης τοπίου, βιοποικιλότητας και τοπικής κουλτούρας ως θεμέλια των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Η ευρύτερη περιοχή έχει εξέχουσα σημασία ως σύμβολο εθνικής κληρονομιάς τόσο για την ελληνική φύση όσο και τον πολιτισμό. Τα στοιχεία αυτής της κληρονομιάς έχουν τις ρίζες τους σε αυτές τις περιοχές που είναι ιδανικές για την δημιουργία ενός λίκνου για το ελληνικό αλλά και μεσογειακό αγροτικό μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στην ελιά και τα προϊόντα της. Η περαιτέρω προβολή και ανάπτυξη του κλάδου αυτού είναι βέβαιο ότι θα έχει θετικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία και την διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, ιδίως των παραδοσιακών αγροτικών εθίμων.

Ιαματική Ιατρική στην γυναικολογία και μαιευτική

Κωνσταντίνος Κουσκούκης Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας Email: konkouskoukis@gmail.com Οι γυναικολογικές παθήσεις που εμπλέκονται είναι οι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του γεννητικού συστήματος όπως οι ενδομητρίτιδες, παραμητρίτιδες, σαλπιγγίτιδες, κολπίτιδες, ορμονικές διαταραχές,υπογονιμότητα, ενδομητρίωση, δυσμηνόρροια, αμμηνόρροια, υπολειτουργία ωοθηκών, στειρότητα και εμμηνόπαυση μπορεί να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο […]