Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

Η Συμβολή της εισπνοθεραπείας στον ιαματικοτουρισμο.

Η ιαματική ιατρική είναι συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος της κλασικής ιατρικής καιεπομένως συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατούθεραπευτικού αποτελέσματος.

Η Εισπνοθεραπεία  καλείται  η  θεραπευτική  πράξη  που  βασίζεται  στην  επαφή  ατμών  και  σταγονιδίων  που  προέρχονται  από  το  μεταλλικό  νερό  με  το  βλεννογόνο  του  αναπνευστικού  συστήματος.Για  την  εφαρμογή  της  χρησιμοποιούνται  ειδικές  συσκευές  που  μετατρέπουν  το  ιαματικό  νερό  σε  σταγονίδια  και  το  εκτοξεύουν  με  δύναμη  στις  αεροφόρους  οδούς.  Με τις τεχνικές  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εισπνοθεραπεία είναι οι εισπνοές , η νεφελοποίηση, το αεροζόλ, το Humageκαι οι πλύσεις.

Η  δράση  των  ιαματικών  νερών  στο  αναπνευστικό  οφείλεται  στο  μηχανικό  καθαρισμό  των  βλεννογόνων  από  τις  εκκρίσεις,  στη  θερμική  δράση  που  προκαλεί  υπεραιμία  και  στην  ειδική  δράση  των  συστατικών  τους

Οι  κύριες  παθήσεις  του  ανωτέρου  αναπνευστικού  συστήματος  για  τις  οποίες  ενδείκνυνται  η  εισπνοθεραπεία  είναι:  απλή  χρόνια  ρινίτιδα,  υπερτροφική  ρινίτιδα,  αδενοειδίτιδες,  χρόνιες  φαρυγγίτιδες,  ατροφικές  ρινίτιδες, φαρυγγίτιδες,  καταρροϊκές και  χρόνιες  λαρυγγίτιδες  από  επέκταση  ρινοφαρυγγικών  φλεγμονών  ή  από  εισπνοές  ερεθιστικών  ουσιών,  επαγγελματικές  λαρυγγίτιδες.

Οι  κύριες  παθήσεις  του  κατώτερου  αναπνευστικού  που  ωφελούνται  από  την  εισπνοθεραπεία  είναι  το  βρογχικό  άσθμα  και  η  χρόνια  βρογχίτιδα.  Αντενδείξεις  αποτελούν  η  φυματίωση,  το  βαρύ  εμφύσημα  με  κάμψη  της  δεξιάς  καρδιάς,  η  μη  ρυθμισμένη  αρτηριακή  υπέρταση,  ο  σακχαρώδης  διαβήτης,  η  νεφρική,  ηπατική  και  καρδιακή  ανεπάρκεια,  ο  καρκίνος,  οι  οξείες  λοιμώξεις.

Τα  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενα  ιαματικά  νερά  είναι:

Τα θειούχα διακρίνονται  ανάλογα  με  τη  σύσταση  τους  σε  θειονατριούχα,  θειοασβεστούχα  και  μικτά  (χλωριοθειούχααρσενικούχα).  Η  δράση  τους  οφείλεται  στην  παρουσία  υδροθείου (H2S)  το  οποίο  περιέχεται  είτε  ως  αέριο  ή  υπό  τη  μορφή  του  Na2S (θειούχου  νατρίου). Eίναι άχρωμο, τοξικό και εύφλεκτο αέριο με χαρακτηριστική μυρωδιά κλούβιου αυγού. Και απαντάται φυσιολογικά στα αέρια ηφαιστίων καθώς και στα νερά πηγαδιών.

Το μεταλλικό νερό που περιέχει υδρόθειο (H2S) φαίνεται ότι έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και προκαλεί αύξηση του επιπέδου των αντισωμάτωνIgA, IgM και IgG, προκαλείδε υπεραιμία που βοηθά  στη  ρευστοποίηση  των  πτυέλων  και  στην  αύξηση  της  κίνησης  των  κροσσών  του  βρογχικού  δένδρου.  Παρουσιάζουν  βακτηριοστατική  δράση  επίσης για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται  σε  χρόνιες  φλεγμονές  του  αναπνευστικού  συστήματος.

Τα θειϊκάμειώνουν  την  υπεραντιδραστικότητα  των  βρόγχων,  ρευστοποιούν  τα  πτύελα,  αυξάνουν  την  κίνηση  των  κροσσών  και  ευνοούν  την  αναγέννηση  του  βρογχικού επιθηλίου για αυτό και   χρησιμοποιούνται  στο  βρογχικό  άσθμα.

Τα Αλατοβρωμοϊωδιούχα βοηθούν  στη  ρύθμιση  του  θυρεοειδούς  και  στη  γενική  αύξηση  του  μεταβολισμού  των  κυττάρων,  στη  ρύθμιση  του  τόνου  του  φυτικού  νευρικού  συστήματος  και  στην  ελάττωση  του  βρογχικού  σπασμού  ενώ  προκαλούν  και τοπική  αντισηψία για αυτό   χρησιμοποιούνται  σε  χρόνιες  φλεγμονές  του  αναπνευστικού  συστήματος.

Τα Ραδιενεργάπροκαλούν  βρογχοδιαστολή  διεγείροντας  τους  β΄ αδρενεργικούς  υποδοχείς για αυτό  χρησιμοποιούνται  σε  χρόνιες  φλεγμονές  του  αναπνευστικού  συστήματος.

Τα ιαματικά νερά έχουν χρησιμοποιηθεί με τη μορφή ατμών, εκνεφώματος και ρινοπλύσεων στη θεραπεία της χρόνιας ρινοκολπίτιδας και αλλεργικής ρινίτιδας προσφέροντας συμπτωματική και εργαστηριακή βελτίωση. Με θεραπεία 12-14 ημερών που περιλαμβάνει 2 φορές την ημέρα θεραπεία εισπνοών και 4 φορές την ημέρα ρινοπλύσεις ελαττώνεται η δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής, η ρινόρροια, η κεφαλαλγία και η υποσμία.

Μετεγχειρητικά τα ιαματικά νερά έχουν δοκιμαστεί ως προς την ικανότητά τους να προάγουν την επούλωση και την ομαλοποίηση του ρινικού βλεννογόνου, ενώ το μετεγχειρητικό οίδημα ελαττώνεται και ο ασθενής διαπιστώνει ταχύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων του ύστερα από ρινοπλύσεις με θειούχα νερά. Ρινολογικές επεμβάσεις στις οποίες έχουν δοκιμαστεί τα ιαματικά νερά είναι η λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική της χρόνιας ρινοκολπίτιδας, η ρινοπλαστική και η υποβλεννογόνια καυτηρίαση των κάτω ρινικών κογχών λόγω αγγειοκινητικής ρινίτιδας.

Αποτελεί μονόδρομο η καθιέρωση της Ιαματικής Ιατρικής για την οικονομικήανάπτυξη της Ελλάδας συνεπικουρούμενη με τη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από τοναναπτυξιακό νόμο ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων, πρόγραμμα Horizon 2020,ΣΔΙΤκαι άλλα προγράμματα και αφετέρου η ανάρτηση της διαδικτυακής πλατφόρμας «alliwantgreece».

Η δημιουργία του 12μηνου μοντέλου τουρισμού περιόδου στο απαράμιλλο και μοναδικό βιοκλίματης Ελλάδας, με τον απόλυτο συνδυασμό και όλων των ειδικών και εναλλακτικών μορφώντουρισμούεξασφαλίζει εντυπωσιακά οικονομικά οφέλη με τηνανάπτυξη κέντρων ιαματικής ιατρικής και ευεξίας «HealthResort» σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –
Πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης
και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Σχετιζόμενα άρθρα

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η διαδικασία της ελεύθερης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην ανάγκη για αλλαγές στις ρυθμίσεις αναφορικά με το δικαίωμα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη των ατόμων που μετακινούνται από μια άλλη χώρα με στόχο την επίτευξη συντονισμού των εθνικών κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων σε  ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 και ο Νόμος 4213/13 επιβάλλουν τις […]

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σημαντική Συνεισφορά στις Τοπικές Οικονομίες και στη Μείωση της  Ανεργίας: Το Παράδειγμα της Μεσσηνίας

Για τη φετινή χρονιά υπολογίζεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξη του ΑΕΠ θα ανέλθει στο αναιμικό 1.8%, ενώ το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται από την έναρξη της κρίσης και να ξεπερνά πλέον το 190%. Είναι λογικό λόγω της οικονομικής στενότητας αλλά και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μακράν πρώτη μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών Χωρών στα ποσοστά ανεργίας, που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Eurostatτον Απρίλιο του 2018 έφθαναν στο 20.8%.  Παράλληλα Οι δυναμικές παραγωγικά ηλικιακές ομάδες κάτω των 45 ετών σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή έχουν ποσοστά ανεργίας που φθάνουν ως και το 50% του εργασιακά ενεργού πληθυσμού. Τέλος οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων, που η μακρά αποχή από την εργασία φαίνεται σύμφωνα και πάλι με την Ελληνική Στατιστική αρχή να οδηγεί και σε μείωση της παραγωγικότητας όταν εξευρεθεί μια πολύτιμη θέση εργασίας. Όπως θα περίμενε κανείς η ανάγκη επιβίωσης οδήγησε μια απελπισμένη νέα γενιά στην λύση της μετανάστευσης που με τη σειρά της επιδείνωσε και τους δημογραφικούς χάρτες της Χώρας. Η κρίση λοιπόν μέσα σε όλα οδήγησε σε αρνητικό ισοζύγιο των γεννήσεων – θανάτων, επειδή οι Έλληνες που μεταναστεύουν και που υπολογίζονται σε 500.000, ανήκουν στις αναπαραγωγικές ηλικίες. Επομένως έχει αναδυθεί ένα νέο Εθνικό πρόβλημα που επιζητά εναγωνίως λύσεις. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της σύγχρονης μετανάστευσης είναι ότι οι νέοι που φεύγουν για αναζήτηση καλύτερης τύχης στο εξωτερικό χαρακτηρίζονται στην πλειονότητά τους υψηλής μόρφωσης όπως γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί, θετικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα το 73% από αυτούς διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, το 51.2% διδακτορικό δίπλωμα και γενικότερα το 41% πανεπιστημιακό δίπλωμα. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τα 30.000 περίπου Ελληνόπουλα που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.