Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Γ. Ελευθερίου Γ.Γ ΠΙΣ: Η θέση μου για τις εργασιακές σχέσεις στο ΕΣΥ

Επειδή τελευταία έχει ανοίξει η συζήτηση για τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών του ΕΣΥ, η ξεκάθαρη θέση μου είναι ότι οι γιατροί του ΕΣΥ πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με μισθούς αντίστοιχους των μισθών που υπάρχουν στις χώρες της ευρωζώνης.

📌Εξαιρέσεις που αφορούν αποκλειστικά την απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σε περιοχές όπως είναι τα νησιά και η περιφέρεια, όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, θα μπορούσαν να αποτελέσουν προϊόν εξαντλητικής διαβούλευσης με τον ΠΙΣ και τους ιατρικούς συλλόγους.

📌Οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει σε κατάρρευση του ΕΣΥ, την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, της εκπαίδευσης των νέων γιατρών και του ερευνητικού έργου που συντελείται στα δημόσια νοσοκομεία. Τέλος θα οδηγούσε σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τελικό αποτέλεσμα οι πολίτες να αναγκαστούν να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε να παρέχονται από το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός

Γενικός Γραμματέας ΠΙΣ

Γ. Ελευθερίου Γ.Γ ΠΙΣ: Η θέση μου για τις εργασιακές σχέσεις στο ΕΣΥ

Γ. Ελευθερίου Γ.Γ ΠΙΣ: Η θέση μου για τις εργασιακές σχέσεις στο ΕΣΥ (craft.do)