Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μαζική υποβολή αιτήσεων Μαρτίου για Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Βία κατά των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 21/03/2023 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 22/03/2023 ώρα 14:00
  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 22/03/2023 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 23/03/2023 ώρα 14:00 κ.ο.κ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος θα εκδοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο αιτούμενος κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα (όνομα, επώνυμο, κλπ). Τα στοιχεία σας θα πρέπει να αναγράφονται όπως ακριβώς στην ταυτότητα (για τους Έλληνες), ή στο διαβατήριο (για τους αλλοδαπούς). Συνεπώς, ο κάθε αιτούμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην άδειά του.
Υπενθύμιση: Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος είναι μοναδική και αναντικατάστατη. ΔΕΝ επανεκδίδεται.