Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Κριτήρια μοριοδότησης επιστημονικών εκδηλώσεων Σ.Ι.Ε./Σ.Ε.Α

Click to access viewer.html

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ “ΖΩΝΤΑΝΩΝ” ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΗ (LIVE EDUCATIONAL EVENTS/LEEs)UEMS 2023.07https://pis.gr/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&disabledoc=1&disableopenfile=1&file=https://pis.gr/wp-content/uploads/2023/09/UEMS_2023_07_EACCME-Criteria-for-the-accreditation-of-Live-Educational-Events_LEE.pdf

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (E-LEARNING MATERIAL/ ELM)UEMS 2023.08https://pis.gr/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&disabledoc=1&disableopenfile=1&file=https://pis.gr/wp-content/uploads/2023/09/UEMS_2023_08_EACCME-Criteria-for-the-accreditation-of-Elearning-Materials_ELM.pdf

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (BLENDED LEARNING – BLD): UEMS 2023.09https://pis.gr/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&disabledoc=1&disableopenfile=1&file=https://pis.gr/wp-content/uploads/2023/09/UEMS_2023_09_EACCME-Criteria-for-the-accreditation-of-Blended-Learning_BLD.pdf

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΩΝ Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α (Recognition of CME/CPD Activities): UEMS 2023.10https://pis.gr/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&disabledoc=1&disableopenfile=1&file=https://pis.gr/wp-content/uploads/2023/09/UEMS_2023_10_-EACCME-Recognition_CPD_CME_activities.pdf